Πλαστικοποιητικά εξώφυλλα

Πλαστικοποιητικά εξώφυλλα 

Πλαστικοποιητικά εξώφυλλ-(πλαστικοποιητικά εξώφυλλα) matt και gloss σε διαστάσεις Α4 και Α3. Τα πάχη που διαθέτουμε είναι 80mic,100mic και 125mic.

Υποκατηγορίες